Centralne Biuro Zabezpieczeń to renomowany partner
w zakresie zabezpieczenia osób i mienia, który działa na rynku od 1995 roku.
Dostarczamy rozwiązania technologiczne, które ograniczają
lub uniemożliwiają napady rabunkowe na punkty przechowywania gotówki
oraz na przenoszone lub przewożone przez konwojentów wartości pieniężne.
Posiadamy Koncesję MSWiA na obrót specjalny. Nasze produkty posiadają
Certyfikaty Zgodności wydane przez jednostkę certyfikującą, akredytowaną
przez Polskie Centrum Akredytacji. Firma jest członkiem Polskiej Izby Ochrony
oraz Polskiej Organizacji Firm Obsługi Gotówki.