GPLS Navi-Box

GLOBAL PERSONAL LOCALIZATION SYSTEM „Navi-Box” to najnowocześniejszy personalny system lokalizacji satelitarnej, który pozwala na określenie położenia punktów i poruszających się obiektów wraz z parametrami ich ruchu w dowolnym miejscu na powierzchni ziemi, w czasie rzeczywistym – w trybie on-line.

Zaprojektowany, opatentowany i produkowany przez naszą firmę system lokalizacyjny „Navi-Box” podczas swojej pracy wykorzystuje dwa systemy: GPS – globalny system pozycjonowania i GSM – sieć telefonii komórkowej. Sygnały z satelitów systemu GPS są odbierane przez nadajnik i po odpowiednim zdekodowaniu służą do dokładnego określenia pozycji geograficznej lokalizowanego obiektu.

Współrzędne geograficzne wraz z innymi informacjami identyfikacyjnymi i kontrolnymi po uprzednim zaszyfrowaniu są wysyłane za pośrednictwem sieci GSM do stacji monitoringu, gdzie następuje ich odszyfrowanie, archiwizacja i graficzna prezentacja w aplikacji mapowej w trybie on-line lub transferowane są do nielotnej pamięci FLASH z przeznaczeniem do późniejszego odczytu w trybie off-line.