Ochrona wartości pieniężnych CIT

Pojemniki specjalistyczne
Pojemniki specjalistyczne do transportu wartości pieniężnych oraz dokumentów niejawnych.
Bankowóz typu C
Pojazd specjalistyczny do transportu wartości pieniężnych – do 8 jednostek obliczeniowych!
Pakiety barwiąco-dymne
Zabezpieczenie gotówki przechowywanej w punktach kasowych.