Pojemniki specjalistyczne do transportu wartości HORNET IBNS

Pojemnik specjalistyczny ZT-3
Pojemnik specjalistyczny ZT-4
Pojemnik specjalistyczny ZT-5
Pojemnik specjalistyczny ZT-6
Pojemnik specjalistyczny ZT-7
Pojemnik specjalistyczny ZT-8
Pojemnik specjalistyczny ZT-9
Bankomat ZT-10
Bankowóz INKASO ZT-10
Bankowóz ZT-10
Pojemniki specjalistyczne do transportu: wartości pieniężnych, zgodne z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 15 września 2021 (poz. 1739) oraz dokumentów niejawnych (Dz.U. nr 95, poz. 95, zm. W 2000 Dz.U. nr 12, poz. 136)

Formy zabezpieczenia:

• dwa zamki kluczowe
• sygnalizacja akustyczna
• sygnalizacja barwiąco-dymna

Formy zabezpieczenia:

• dwa zamki kluczowe
• sygnalizacja akustyczna
• paralizator elektryczny lub system neutralizacji banknotów IBNS

Formy zabezpieczenia:

• dwa zamki kluczowe
• sygnalizacja akustyczna
• sygnalizacja barwiąco – dymna
• paralizator elektryczny lub system neutralizacji banknotów IBNS

Formy zabezpieczenia:

• dwa zamki klasyfikowane według PN-EN 1303:2007/AC 33 w poz. 7 klasa „6” i w poz. 8 klasa „2”
• sygnalizacja akustyczna lub dymna
• inteligentny system neutralizacji banknotów IBNS
• opcja przechowywania wartości
• opcja transportu wartości
• system kontroli dostępu
• opcja transportu z programowanym limitem czasowym
• rejestr uruchomień alarmu

Formy zabezpieczenia:

• dwa zamki klasyfikowane według PN-EN 1303:2007/AC 33 w poz. 7 klasa „6” i w poz. 8 klasa „2”
• sygnalizacja akustyczna lub dymna
• inteligentny system neutralizacji banknotów IBNS
• opcja przechowywania wartości
• opcja transportu wartości
• system kontroli dostępu
• opcja transportu z programowanym limitem czasowym
• rejestr uruchomień alarmu
• system pozycjonowania – Centralny System Monitoringu GPS www.lokalizacja.cbz.pl

Formy zabezpieczenia:

• dwa zamki klasyfikowane według PN-EN 1303:2007/AC 33 w poz. 7 klasa „6” i w poz. 8 klasa „2”
• sygnalizacja akustyczna lub dymna
• inteligentny system neutralizacji banknotów IBNS
• opcja przechowywania wartości
• opcja transportu wartości
• system kontroli dostępu
• opcja transportu z programowanym limitem czasowym
• rejestr uruchomień alarmu
• system pozycjonowania – Centralny System Monitoringu GPS www.lokalizacja.cbz.pl
• funkcja umożliwiająca zaprogramowanie jedynie w zabezpieczonym obszarze – obsługa urządzenia z pozycji programu komputerowego
• brak dostępu konwojenta do transportowanych wartości